Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Aktivitetsgrupp

En motion som inlämnats till årsmötet har klubbats igenom.               Det var Lollo Persson och Anette Johansson som vill starta en aktivitetsgrupp med en ansökan om landskapsbidrag från Skövde Kommun. Gruppen ska göra uppsökande verksamhet till nyinflyttade samt ordna med nya aktiviteter och ha ett samarbete med ”aktörerna” för ”BYAGATAN”.