Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen 2023

Efter årsmötet 23februari 2023  så har styrelsen konstituerat sig och ser ut som följer.

ordförande.                        Lollo Persson

vice ordförande.               Per Lenngren

kassör.                                  Stefan Blomkvist

sekreterare.                        Birgitta Stadler

ledamot.                              Emmeli  Rasch

ledamot.                              Andreas Bogren

ledamot.                              Alex Lindberg

suppleanter.                       Ulf Johansson                         Anette  Johansson