Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Lindströms nya mjölkstall .OBS nytt datum

Böja Bygdegårdsförening har fått inbjudan att få besöka Lindströms
nya mjölkstall .17nov 11-15 . Det kommer även att vara andra
mjölkproducenter  och leverantörer på plats . På plats finns
möjlighet till köp av hamburgare av ”schlätta burgers foodtruck ”.

Böja och Låstadbor  varmt välkomna !