Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Böja Bygdegårdsförening är en andelsförening som tog sin början 1952 då det i Böja by   hade undersökts om det fanns intresse för att bilda en bygdegårdsförening .Vid ett sammanträde uttalade sig byborna enhälligt för anskaffande av en samlingslokal och då företrädesvis genom inköp av Böja folkskola.En interimstyrelse som tillsatts lämnade in en skrivelse till Timmersdala kommunalfullmäktige om att erhålla skolan som gåva eller köpas för rimligt pris. 16 januari 1953 antogs stadgar för Böja Bygdegårdsförening och 19 maj 1953 erhöll föreningen ett gåvobrev på fastigheten.Genom åren så har bygdegården vid flera tillfällen renoverats samt inköp av möbler såsom bord och stolar har också genomförts ett antal gånger .

Den största förutsättningen för föreningens fortbestånd är att medlemmar visar samma enighet och samarbetsvilja som alla år i föreningens historia. Föreningen är en stor tillgång för bygden att det finns en samlingslokal av detta enkla slag.

Lite utdrag ur föreningens stadgar : Föreningen är politiskt och religiöst neutral och har till uppgift att bibehålla en bygdegård som på skäliga villkor skall kunna uthyras till föreningens medlemmar ,myndigheter , andra organisationer samt enskilda som önskar använda lokalen. Därtill ska föreningen verka på ett sunt sätt för landsbygdens kulturella utveckling. Föreningen skall vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.